همکاری با ما

 • تامین کننده
 • مشتری واسط
 • همکاری جهت صادرات
 • همکاری جهت تولید مشترک
 • استخدام

 • مثال: پخش طبیعت زنده
 • مثال: شایان نوبرانی
 • به همراه کد شهر
 • به همراه کد شهر
 • مثال: تهران- خیابان ولیعصر- میدان ولیعصر- پلاک ۱۰- واحد ۲
 • مثال: yourname@website.com
 • مثال: https://www.tezlabs.com
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  می‌توانید همزمان بیش از یک فایل ارسال کنید.

 • مثال: فروشگاه بزرگ تهران
 • مثال: شایان نوبرانی
 • مثال: منظقه ۱۳
 • انتخاب استان
 • مثال: تنکابن
 • به همراه کد شهر
 • مثال: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
 • به همراه کد شهر
 • کد اقتصادی شرکت
 • مثال: ۱۳ سال
 • مثال: ۵۶۰ متر مربع
 • انتخاب نوع مرکز فروش
 • مثال: ۳۰۰ میلیون ریال
 • مثال: استیجاری
 • مثال: اینلی- سینره- داروگر
 • مثال: سینره- اینلی- داروگر
 • نشانی دقیق پستی به همراه کدپستی ۱۰ رقمی
 • فایل ها را به اینجا بکشید

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  می‌توانید همزمان بیش از یک فایل ارسال کنید.

 • مثال: شایان نوبرانی/طبیعت زنده
 • به همراه کد شهر
 • می‌توانید همزمان بیش از یک فایل ارسال کنید.

جهت اطلاع از فرصت‌های شغلی لطفا به وب‌سایت طبیعت زنده مراجعه فرمایید.