تماس با ما

  • مثال: شایان نوبرانی
  • مثال: yourname@website.com

جهت درخواست همکاری توزیع با شماره ۰۲۱۲۴۸۱۲ داخلی ۱۰۸۴
جهت ارتباط با مدیریت فروش بهداشتی با شماره ۰۲۱۲۴۸۱۲ داخلی ۱۰۸۳
جهت ارتباط با معاونت فروش و بازاریابی با شماره ۰۲۱۲۴۸۱۲ داخلی ۱۰۱۳
جهت درخواست همکاری با واحد بازاریابی با شماره ۰۲۱۲۲۶۴۵۴۲۵