همایش فصل پاییز مدیران در هتل شایان کیش

IMG_0154
این همایش در تاریخ هشتم دی ماه الی نهم دی ماه ۱۴۰۱ با هدف ارزیابی عملکرد شعب شرکت پخش طبیعت زنده در هتل شایان کیش برگزار گردید.