همایش فصل تابستان مدیران در هتل ارم تهران

-5897745964863699886_121
این همایش در تاریخ هفتم مهرماه الی نهم مهرماه با هدف ارزیابی عملکرد شعب شرکت پخش طبیعت زنده در هتل بزرگ ارم تهران برگزار گردید. همچنین در این راستا کلاس های آموزشی با موضوعیت مهندسی فروش و اصول سرپرستی جهت ارتقاء سطح دانش مدیران شعب برگزار شد.
در این جلسه به تشریح عملکرد کلی شرکت پخش با توجه به شاخص های فروش و همچنین پروژه ها و اقدامات اجرا شده در راستای دستیابی به اهداف پرداختند.
هریک از شعب در خصوص نقاط ضعف و علل عدم تحقق اهداف به توضیح پرداخته و اقدامات لازم جهت بهبود توسط مدیریت محترم عامل تعیین شد. همچنین از شعب برتر تجلیل و جوایزی به ایشان اعطا گردید.