همایش مدیران در هتل نارنجستان

9b487809-5a12-4963-9bf7-a52c89d5f657

این همایش در هتل نارنجستان طی دو روز متوالی در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رویکردهای زیر برگزار شد:

  • بهینه سازی توزیع و تسویه
  • استفاده از فناوری هوش مصنوعی در تعیین اهداف و گزارشات فروش
  • تعیین اهداف شرکت پخش طبیعت زنده در زمینه فروش و پخش و تسویه
  • استفاده بهینه از زیرساخت های فناوری سازمان در راستای بهبود عملکردها در بخش های مختلف