آموزش‌ها

تاکید بر آمـوزش سبب شــده است تا برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش مقدماتی و تخصصی پرسنل فروش در تمام سطوح شغلی، هدایت و نظارت بر گروه های نمایندگان علمی پزشک ها، طراحی و اجرای پروژه های مشترک با جامعه پزشکان در سطح خرد و کلان جهت پشتیبانی طرح های بـرند و فروش و برگزاری سمینارهای آموزشی، توسط واحد آموزش شرکت پخـش طبیعت زنده، صورت پذیرد.

مشخصات و اطلاعات تماس مراکز توزیع

جهت آکاهی از اطلاعات تماس نمایندگی ها، استان مورد نظر خود را انتخاب کنید