اخذ گواهینامه ایزو SGS

عکس سایت

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ممیزی خارجی استانداردهای مدیریتی ISO 9001 ،ISO 14001 و ISO 45001  توسط شرکت SGS برگزار گردید، و شرکت پخش طبیعت زنده موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای مذکور گردید.